Xuân Hinh 2009: Lý Toét Xử Kiện

Xuân Hinh 2009 gồm tiểu phẩm quen thuộc Người ngựa- Ngựa người phóng tác từ truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan và Lý Toét xử kiện.

Trích đoạn 1: Từ kho tàng dân gian của cha ông ta các tác giả đã phóng tác để lên án quan lại trong chế độ phong kiến đã áp bức dân đen và bằng nhiều thủ đoạn trắng trợn ăn chặn tiền của dân chúng. Bằng trí thông minh của mình những người dân lương thiện đã dành lại những gì mình đã mất và vạch mặt tên tham quan vô lại.

Trích đoạn 2: Một câu chuyện bi hài, xẩy ra trong những năm 30-45, giai đoạn Thực dân Pháp đô hộ nước ta. Vào đúng cái giờ khắc trang nghiêm nhất của những người dân Việt Nam, đó là đêm 30 tếtkhi mà mọi người chuyển bị để đón năm mới thì có một anh phu xe nghèo khổ cố chạy cho được một cuốc xe cuối để lấy tiền về nuôi 6 đứa con nhỏ, thật không may anh ta lại gặp được một khách hàng tưởng sộp nhưng đó là cô gái điếm cũng cùng cảnh ngộ. Trong cái đêm đó biết bao tình huống bi hài xảy ra giữa anh phu xe và cô gái làng chơi đó để rồi họ cùng thương cảm lẫn nhau đó là những số phận trong xã hội của những người dân bị đô hộ.
Categories:
PHIM LIÊN QUAN
Blogger Comments
Facebook Comments

0 comments: