Tam Quốc Diễn Nghĩa - The Romance Of Three Kingdoms

Đạo diễn: Vương Thừa Lâm
Diễn viên: Bào Quốc An, Đường Quốc Cường, Lục Thụ Minh, Lý Tĩnh Phi
Quốc gia : Trung Quốc
Năm sx: 1995
Thời lượng: 84 tập

Phim dựng từ Tiểu thuyết chương hồi Tam Quốc Diễn Nghĩa do La Quán Trung viết ra vào khoảng những năm 1330 và 1400 (khoảng cuối nhà Nguyên đầu nhà Minh). Tiểu thuyết này được viết bằng thứ chữ Hán dễ đọc và được xem là tác phẩm chuẩn mực trong suốt 300 năm. La Quán Trung đã sử dụng phần lớn tư liệu lịch sử trong Biên niên sử Tam Quốc do Trần Thọ biên soạn bao gồm các sự kiện từ thời Loạn Khăn Vàng vào năm 184 cho tới lúc thống nhất ba nước dưới thời nhà Tấn vào năm 280. La Quán Trung đã kết hợp những kiến thức lịch sử này cùng với tài năng kể chuyện hấp dẫn của mình để tạo ra một loạt tính cách nhân vật tiêu biểu.
Tập 1                      Tập 11                     Tập 21           Tập 31
Tập 2                      Tập 12                     Tập 22           Tập 32
Tập 3                      Tập13                      Tập 23           Tập 33
Tập 4                      Tập 14                     Tập 24           Tập 34
Tập 5                      Tập 15                     Tập 25           Tập 35
Tập 6                      Tập 16                     Tập 26           Tập 36
Tập 7                      Tập 17                     Tập 27           Tập 37
Tập 8                      Tập 18                     Tập 28           Tập 38
Tập 9                       Tập 19                      Tập 29          Tập 39
Tập 10                    Tập 20                     Tập 30          Tập 40
Tập 41                    Tập 42(end)

PHIM LIÊN QUAN
Blogger Comments
Facebook Comments

0 comments: