Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam - The Bronze Teeth

Đạo diễn: Lưu Gia Thành
Diễn viên: Trương Quốc Lập, Trương Thiết Lâm, Vương Cương, Viên Lập
Quốc gia: Trung Quốc
Năm sx: 2001
Thời lượng: 20 tập

Bộ phim dựa trên câu truyện có thật về một đại học sĩ đời vua Càn Long, triều Thanh. Kỷ Hiểu Lam, một học sĩ ngay thẳng, tương phản với đại thần Hoà Thân tham lam. Cốt truyện tập trung xung quanh những vấn đề mà nhà Thanh phải đôi đầu, đồng thời nói lên một cách kín đáo vài quan điểm về hệ thống lãnh đạo hiện đại ngày nay hoặc trong bất cứ thời đại nào khác, và về sự tham nhũng đang dần lũng đoạn xã hội

Tập 1                  Tập 8                       Tập 15
Tập 2                  Tập 9                       Tập 16
Tập 3                  Tập 10                     Tập 17
Tập 4                  Tập 11                     Tập 18
Tập 5                  Tập 12                     Tập 19
Tập 6                  Tập 13                     Tập 20
Tập 7                  Tập 14
PHIM LIÊN QUAN
Blogger Comments
Facebook Comments

0 comments: