2Moons The Series (2017) Vietsub - Tập 12/12

[id]Tập 01 *;https://www.youtube.com/watch?v=7b7AZPs2hMk|Tập 02 *;https://www.youtube.com/watch?v=b14kb_b02gQ|Tập 03 *;https://www.youtube.com/watch?v=UQb_C2FYiQQ|Tập 04 *;https://www.youtube.com/watch?v=zSu47hVEw9I|Tập 05 *;https://www.youtube.com/watch?v=rmeM5tlRJ1s|Tập 06 *;https://www.youtube.com/watch?v=uZKXtp2aP4c|Tập 07 *;https://www.youtube.com/watch?v=98QIryDj0Dc|Tập 08 *;https://www.youtube.com/watch?v=7SZI5w06j4E|Tập 01 *;https://www.dailymotion.com/video/x5mzd1e|Tập 02 *;https://www.dailymotion.com/video/x5ncpvp|Tập 03 *;https://www.dailymotion.com/video/x5nkuek|Tập 04 *;https://www.dailymotion.com/video/x5o85m7|Tập 05 *;https://www.dailymotion.com/video/x5p4cp0|Tập 06 *;https://www.dailymotion.com/video/x5q31mk|Tập 07 *;https://www.dailymotion.com/video/x5r5dwg|Tập 08 *;https://www.dailymotion.com/video/x5rx5g1|Tập 09 *;https://www.dailymotion.com/video/x5sdf2i|Tập 10 *;https://www.dailymotion.com/video/x5t1f4g|Tập 11 *;https://www.dailymotion.com/video/x5trqrs|Tập 12 *;https://www.dailymotion.com/video/x5ulaio|Tập đặc biệt *;https://www.dailymotion.com/video/x5w09kn|[/id]


Đạo diễn
:
Diễn viên: Pinnirat Suradej, Thanit Itthipat, Khemmonta Varodom, Jarujittranon Tanapol, Kreepolrerk Darvid, Kerdthongtavee Panuwat
Quốc gia: Thái Lan
Năm sx: 2017
Thời lượng: 12 tập + Tập đặc biệt

Hãy cùng đến với câu chuyện của sáu sinh viên đại học: Phana, Wayo, Ming, Kit, Beam và Forth, những người sẽ phải đối mặt với những thách thức mới: học tập chăm chỉ, kết bạn mới và kẻ thù, và bất ngờ yêu người ít có khả năng nhất.
PHIM LIÊN QUAN
Blogger Comments
Facebook Comments

0 comments: