Sơn Hà Lệnh - Thiên Nhai Khách (2021) Tập 36/36 - Word Of Honor (Vietsub)

[id]Tập 01*;https://www.youtube.com/watch?v=LUl2X99y6KM|Tập 02 *;https://www.youtube.com/watch?v=ic-62IqfpLA|Tập 03 *;https://www.youtube.com/watch?v=e7Z8sdObV50|Tập 04 *;https://www.youtube.com/watch?v=Cd4rFo8MEH0|Tập 05 *;https://www.youtube.com/watch?v=VFXVGZD5rzQ|Tập 06 *;https://www.youtube.com/watch?v=YOxqr4AxrlU|Tập 07 *;https://www.youtube.com/watch?v=xXojD-q6R0w|Tập 08 *;https://www.youtube.com/watch?v=TsLaPyhbFwQ|Tập 09 *;https://www.youtube.com/watch?v=7O5fBXEzwJA|Tập 10 *;https://www.youtube.com/watch?v=yxF4QWVXlGo|Tập 11 *;https://www.youtube.com/watch?v=L4PyiqK7oiI|Tập 12 *;https://www.youtube.com/watch?v=WuKjcNSHt2o|Tập 13 *;https://www.youtube.com/watch?v=oisDuViOfbE|Tập 14 *;https://www.youtube.com/watch?v=kBOmOru7t00|Tập 15 *;https://www.youtube.com/watch?v=0pviMpTMdzM|Tập 16 *;https://www.youtube.com/watch?v=OL6BAgGIsR0|Tập 17 *;https://www.youtube.com/watch?v=CLsVXA-M7yo|Tập 18 *;https://www.youtube.com/watch?v=y7OQr3CXQ2g|Tập 19 *;https://www.youtube.com/watch?v=zVWS-mQIwAQ|Tập 20 *;https://www.youtube.com/watch?v=lVyodj7uxGk|Tập 21 *;https://www.youtube.com/watch?v=u5koJ-XmCjI|Tập 22 *;https://www.youtube.com/watch?v=HnRZ1xeCLZQ|Tập 23 *;https://www.youtube.com/watch?v=NGI_QMLPQ60|Tập 24 *;https://www.youtube.com/watch?v=DolMVuWtEnE|Tập 25 *;https://www.youtube.com/watch?v=HpjfRmc3Q1Y|Tập 26 *;https://www.youtube.com/watch?v=hck7Gjjq7L0|Tập 27 *;https://www.youtube.com/watch?v=GXvuHQzwg98| Tập 09 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zpprq|Tập 10 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zpprr|Tập 11 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zpggn|Tập 12 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zpg1f|Tập 13 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zpg1g|Tập 14 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zqom8|Tập 15 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zra43|Tập 16 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zs1s0|Tập 17 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zs1p8|Tập 18 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zsyut|Tập 19 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zsyx4|Tập 20 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zt0xq|Tập 21 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zt1xg|Tập 22 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zyfga|Tập 23 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zyfgb|Tập 24 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zyfgd|Tập 25 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zyflk|Tập 26 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zzy3b|Tập 27 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zzy3c|Tập 28 *;https://www.dailymotion.com/video/x7zzy3d|Tập 29 *;https://www.dailymotion.com/video/x803og6|Tập 30 *;https://www.dailymotion.com/video/x803og7|Tập 31 *;https://www.dailymotion.com/video/x803ohu|Tập 32 *;https://www.dailymotion.com/video/x803oqy|Tập 33 *;https://www.dailymotion.com/video/x8050g1|Tập 34 *;https://www.dailymotion.com/video/x8050a1|Tập 35 *;https://www.dailymotion.com/video/x804zir|Tập 36(End);https://www.dailymotion.com/video/x8050nw|[/id]

Đạo diễn
: Thánh Chí Siêu  
Diễn viên: Cung Tuấn, Trương Triết Hạn, Châu Dã, Mã Văn Viễn 
Quốc gia: Trung Quốc 
Năm sx: 2021
Thời lượng: 36 tập 

 Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư vì mưu cầu tự do, không tiếc dùng mạng để rời khỏi tổ chức, lúc mạng sống không còn lâu gặp được Ôn Khách Hành cốc chủ Quỷ Cốc một lòng muốn tiêu diệt thế gian. Hai người vì rơi vào phân tranh của giang hồ mà quen biết nhau, cuối cùng trở thành sự cứu rỗi của cuộc đời nhau. Một âm mưu, hai tri kỷ, năm mảnh bảo tàng hợp lại, ân oán hai mươi năm, giấc mộng giang hồ ngàn vạn năm.
PHIM LIÊN QUAN
Blogger Comments
Facebook Comments

0 comments: